Nhà nghỉ Thôn Vĩ

Địa chỉ: 106 Vườn Đào, Bãi Cháy – Tp. Hạ Long Điện thoại: (84-33) 846 463 Số phòng: 14 phòng Giá phòng: 70.000 – 100.000 VND

Nhà nghỉ Thành Đông

Địa chỉ: 63 Vườn Đào, Bãi Cháy – Tp. Hạ Long Điện thoại: (84-33) 846 268 Số phòng:  9 phòng Giá phòng: 130.000 – 150.000 VND

Nhà nghỉ Nam Phương

Địa chỉ: 42 Anh Đào, Bãi Cháy – Tp. Hạ Long Điện thoại: (84-33) 845 454 ; Fax: (84-33) 845 454 Số phòng:  12 phòng Giá phòng: 150.000 VND

Nhà nghỉ Việt Tiến

Địa chỉ: 32 Vườn Đào, Bãi Cháy – Tp. Hạ Long Điện thoại: (84-33) 846 978 Số phòng:  9 phòng Giá phòng: 80.000 VND

Nhà nghỉ Bắc Hải Long 1

Địa chỉ: 46 Vườn Đào, Bãi Cháy – Tp. Hạ Long Số phòng:  18  phòng Giá phòng: 100.000 – 250.000 VND

Nhà nghỉ Hoàng Lan

Địa chỉ: 15 – 17 Vườn Đào, Bãi Cháy – Tp. Hạ Long Điện thoại: (84-33) 846 504 ; Fax: (84-33) 846 712 Số phòng:  15 phòng Giá phòng: 150.000 VND

Nhà nghỉ Vạn Xuân

Địa chỉ: Tổ 4 – Khu 4B, Bãi Cháy – Tp. Hạ Long Điện thoại: (84-33) 844 626 ; Fax: (84-33) 844 170 Số phòng:  16 phòng Giá phòng: 160.000 – 220.000 VND

Nhà nghỉ Tuấn Thanh

Địa chỉ: Tổ 11 – Khu 4B, Bãi Cháy – Tp. Hạ Long Điện thoại: (84-33) 846 477 Số phòng: 10 phòng Giá phòng: 100.000 – 120.000 VND

Nhà nghỉ Thái Bình Dương

Địa chỉ: Tổ 8 – Khu 9, Bãi Cháy – Tp. Hạ Long Điện thoại: (84-33) 844 469 Số phòng: 21 phòng Giá phòng: 160.000 VND

Nhà nghỉ Bồng Lai

Địa chỉ: Tổ 6 – Khu 2, Bãi Cháy – Tp. Hạ Long Điện thoại: (84-33) 845 658 Số phòng: 12 phòng Giá phòng:  120.000 VND

Copyright © 2020 Ha Long Sail, Vinh Ha Long, Ha Long Bay - Thông tin Du lich Hạ Long. Phát triển web bởi Thiet Ke Website Đẹp
Website đang được xây dựng. Chúng tôi chưa cung cấp thông tin, dịch vụ hay sản phẩm trên website này. Mọi thông tin hiện tại chỉ mang tính tham khảo.